WIE ZIJN WIJ

Oprichting

Agrinas is opgericht door Simon Weststeyn en Bart Spruijt. Beiden hadden een universitaire opleiding gericht op irrigatie en landbouw in de tropen en beiden hadden bij de oprichting al een aantal jaren ervaring in hun vakgebied buiten Europa. Zij herkenden in elkaar het verlangen om een eigen organisatie op te zetten die er in 1992 gekomen is. Vóór 1992 hadden zij al een project in Niger begeleid, waar drie echtparen vanuit Nederland waren uitgestuurd om putten te graven en grasland in te zaaien voor de nomadische Toeareg bevolkingsgroep.

Gekozen werd voor de naam AGRINAS:

AGrarische INternationale ASsistentie, drie begrippen waarbij de hoofdzaken waar de stichting voor staat, worden uitgedrukt. Dit is ook duidelijk herkenbaar in het logo.

Bestuur

In 2018 bestond het bestuur van de stichting uit de volgende personen:

  • Bart Spruijt, voorzitter
  • Simon Weststeyn, penningmeester
  • Arend Feitsma, secretaris
  • Johan Schreuder, lid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Slechts gemaakte onkosten worden vergoed.

Doel en beleid

Agrinas probeert te werken vanuit Bijbelse principes, waarbij projecten niet in de eerste plaats kapitaalgericht, maar meer mensgericht zijn en waar de kleine kansarme boer centraal staat. Projecten zijn over het algemeen kleinschalig en langdurig van aard, wat in de praktijk neerkomt op een betrokkenheid van minstens zes jaar.

Personeel

Agrinas werkt met vrijwilligers; slechts gemaakte onkosten worden vergoed. Op deze manier kunnen vrijwel alle geworven fondsen worden ingezet ten behoeve van de doelgroep. Dit houdt in dat medewerkers hun eigen financiële achterban moeten vinden. Agrinas streeft naar het werken met teams die de projecten langdurig begeleiden. Hiertoe is het noodzakelijk dat medewerkers de lokale taal leren. In sommige gevallen kan er sprake zijn van korte termijn uitzendingen, als het expertise van een bepaald onderwerp betreft. Lokale medewerkers krijgen wel een salaris vanuit de projectgelden.

Donoren

Naast giften van particulieren, kerken en bedrijven is Agrinas voor de uitvoering van haar projecten afhankelijk van zogenaamde institutionele fondsen. Dat wil zeggen, gelden die door de overheid of aanverwante ontwikkelingsorganisaties beschikbaar gesteld worden ten behoeve van ontwikkelingsactiviteiten (subsidies).

We streven er echter naar het percentage inkomsten uit giften gestaag toe te laten nemen. Hiertoe zoekt Agrinas donoren die de doelstellingen van Agrinas van harte willen ondersteunen. Dit kunnen institutionele donoren zijn, of bedrijven, individuen en bijv. kerken.

Sinds haar ontstaan in 1992 zijn de volgende organisaties kwantitatief belangrijke partners van Agrinas geweest: ICCO, EED, Tearfund UK, Prisma, Geneva Global, Cedar Fund, EO Metterdaad en Wilde Ganzen.

Projecten

In 1992 werd een begin gemaakt met een project in Albanië, gevolgd door Marokko (1995), Bosnië (1997), Kazakstan (1999), Indonesië (2006) en Afghanistan (2014). Daarbij is er sprake geweest van betrokkenheid bij China en diverse andere landen, waar echter nooit een team ter plekke werkzaam is geweest. De projecten in Marokko en Indonesië zijn beëindigd, die in Kazakstan en Bosnië waren in 2018 al diverse jaren geheel in handen van lokaal leiderschap.

Stagiaires

Agrinas heeft door de jaren zo’n 20 stagestudenten begeleid van universiteiten (Wageningen) en hogescholen. Waar sprake is van een goede begeleiding in het land van bestemming, kunnen stagestudenten worden aangenomen. In het algemeen is er geen sprake van financiële vergoeding.