N

AGRicultural

Onze primaire doelgroep is te vinden onder de boerenbevolking op het platteland en onze expertise is voor een belangrijk deel gericht op de ontwikkeling van de landbouwkundige sector.
N

INternational

Ons bereik is internationaal, waarbij we ons richten op de armere landen buiten de rijke, geïndustrialiseerde wereld, m.n. het Zuiden en de voormalig communistische wereld.
N

ASsistance

We gaan vooral in op verzoeken die tot ons komen. We willen hierin naast de mens staan en oplossingen zoeken d.m.v. langdurige ontwikkeling op basis van dorpsgemeenschappen. Wij willen hierbij participeren met overheidsdiensten en andere organisaties die een soortgelijk doel nastreven.

AGRINAS

Agrinas is een relatief kleine, dynamische, interkerkelijke vrijwilligersorganisatie.

Zij ondersteunt plattelands ontwikkelingsprojecten met de nadruk op landbouw in Albanië, Bosnië, Kazakstan en Afghanistan.

Het hoofdkantoor van Agrinas is gevestigd te Urk.