China geschiedenis

Introductie

Na vele eeuwen van keizerlijke heerschappij werd in 1920 de Chinese Communistische Partij opgericht. In 1949 vond de machtsovername onder Mao Zedong plaats en was China daadwerkelijk een communistische staat gewor¬den. In deze periode vonden grote hervormingen plaats, die het land meer en meer communistisch moesten laten zijn.

Echter, met de dood van Mao ZeDong in 1976 en de komst van Deng XiaoPing begon China aan haar “open deur” politiek. Sinds de tachtiger jaren is er sprake van een geleidelijke liberalisering van de economie en de politiek, waardoor de huidige socialistische markteconomie is uitgegroeid tot één van de snelst groeiende economieën ter wereld. Gedurende de jaren negentig en daarna maakt China een ongekende economische groei door. Vanaf het aantreden van Xi Jinping als president in 2013 wordt de open deur politiek weer langzaamaan teruggedraaid.

Met een oppervlakte van 9.571.300 km2 is China het op twee na grootste land ter wereld. China heeft momenteel een bevolking van ruim 1,3 miljard mensen. Zo’n 90% hiervan bestaat uit Han, de eigenlijke Chinezen. De overige 10% is verdeeld over zo’n 55 bevolkingsgroepen waaronder Tibetanen, Koreanen, Oeigoeren, Kazakken, enz. Deze minderheden hebben wel 60% van het totale grondgebied in gebruik! Ruim 70% van de bevolking is afhankelijk direct of indirect van inkomsten uit de landbouw. Meer en meer worden de inkomsten aangevuld uit werk in de bouw: China is bezig aan een groot urbanisatie plan. Echter de achterblijvers in rurale gebieden krijgen het daar nog moeilijker.

Men zegt wel dat er geen land is waar de tegenstelling tussen stad en platteland groter is dan in China. Terwijl de levensstandaard in veel van de steden met het Westen is te vergelijken, zijn grote delen van het platteland nog sterk verouderd. Nog altijd bestaat zo’n 60% – bijna 800 miljoen zielen – van de bevolking uit boeren!

De periode 2003-2010

In deze periode werkt Agrinas samen met het Kairos Agrarisch Ontwikkelings Programma, een onderdeel van Shanxi Evergreen Service of Evergreen, een corporatie zonder winstoogmerk voor algemene doeleinden. Evergreen werkt op 3 locaties: Taiyuan city; YangQu County en Yuci city (Jinzhong). Kairos heeft als doelstelling de armere plattelandsgezinnen te helpen in agrarische ontwikkeling door middel van trainingen en door het introduceren van toepasbare en duurzame technologieën zodat de mensen uit de armoede kunnen geraken.

Landbouw in Shanxi

Het district Yangqu (170.000 inwoners) maakt deel uit van de provincie Shanxi. Dit is één van de meer achtergebleven provincies van het Chinese platteland. Met een gemiddelde jaarlijkse neerslag van 400 mm is Yangqu een semi-aride gebied. Gebrek aan water is dan ook de voornaamste factor welke een hogere landbouwproductie in de weg staat op het vruchtbare löss plateau.

De grootte van een gemiddeld boerenbedrijfje bedraagt 0,5-1 ha, waarvan 0,07 ha onder irrigatie. Alleen de rijkere boeren bezitten een trekker, de anderen werken vooral met muildieren. De economische groei begint langzamerhand door te druppelen naar een deel van de boeren, waardoor er steeds meer mechanisatie plaatsvindt. Op geïrrigeerd land worden vooral groenten verbouwd, op droog land worden gewassen als gierst, sorghum, maïs, sojabonen, zonnebloemen en castor verbouwd. De meeste gezinnen houden hooguit één koe en verder wat varkens, geiten of schapen en kippen.

Agrinas en China

Het Kairos Programma (thans, 2019, opgeheven) bestaat uit een Landbouwkundig Training- en Demonstratie Centrum, waar naast een kantoor, twee opfokeenheden voor zeugen plus een aantal demonstratievelden voor groentegewassen zijn gevestigd.

Het doel is om boeren te trainen op een tweetal terreinen:

 • De rasverbetering van varkens en de opfok van zeugen;
 • Training op gebied van varkens management e.g. voer, ziekten etc.

Demonstratieboerderij

Een demonstratie boerderij is gevestigd net buiten de stad YangQu.

Op en vanuit deze boerderij vinden de volgende activiteiten plaats:

 • Trainingen voor het houden van varkens
 • Vermeerderingscentrum voor fokzeugen
 • Kunstmatige inseminatie van zeugen
 • Distributie van fokbiggetjes in de dorpjes
 • Voorlichtingsdienst voor varkenshouderij
 • Demonstraties met groenten
 • Productie en verkoop van kaas

Kairos Varkensproject

De eerste stap was het opzetten van een trainingscentrum voor varkenshouderij. Dit centrum staat lokale boeren bij in het ontwikkelen van meer efficiënte en commerciële bedrijfjes voor de lange termijn.

Het voorziet in het geven van basis trainingen in de varkenshouderij en fungeert als een lage kosten voorlichtingsdienst voor de boeren. Vroeger was er geen enkele mogelijkheid voor boeren om precieze informatie te verkrijgen voor varkenshouderij, of cursussen te doorlopen voor het runnen van kleine bedrijfjes of het verhogen van management vaardigheden. Veel boeren hebben geen formeel onderwijs gehad. Zij waren niet getraind om het belang van preventie, sanitaire omstandigheden, herkenning van ziekten, rasverbetering, voeding of productie planning te begrijpen. Al deze aspecten zijn nodig om commerciële, op de lange termijn levensvatbare bedrijfjes op te zetten.

Het varkenshouderijcentrum fungeert ook als demonstratiebedrijf voor het opzetten van kleinschalige varkens opfokbedrijfjes. Het opfokken van varkens zorgt voor een flinke contributie aan het inkomen en helpt de boeren om uit de armoedecyclus te komen.

De diensten verleend bij het varkens opfokcentrum voorzien in het volgende:

 • Training in het opfokken van varkens;
 • Training op het gebied van financieel management;
 • Ondersteuning van boeren in verdere varkenshouderij ontwikkeling;
 • Het verbeteren van de lokale rassen door het importeren van betere rassen uit andere gebieden.

Proefveldjes groenten

Tijdens de jaren 2001/2002 werden 5 kleine perceeltjes gecontracteerd om verschillende variëteiten en gewassen te testen en te zien of ze geschikt zijn voor Yangqu County. Diversificatie is nodig om boeren inkomens te verhogen. Het doel van dit proefproject was om goede samenwerking te creëren met de boeren en beter de lokale groeiomstandigheden en het agrarische systeem te begrijpen.

De geteste gewassen waren:

 • Zoete aardappel
 • Andijvie
 • Broccoli
 • Lucerne
 • Augurk
 • Komkommer
 • Bloemkool
 • Spruitjes
 • Zoete maïs
 • Rabarber

Verschillende variëteiten werden verbouwd en ook werden verkoop technieken uitgeprobeerd.
De groentes werden verkocht aan lokale supermarkten en werden goed ontvangen. Vooral broccoli, niet eerder verbouwd in de regio, werd een hit. Nieuwe tomatenvariëteiten brachten de boeren veel voordeel als ook betere resistentie tegen ziektes, wat neerkwam op minder gebruik van pesticiden en betere kwaliteit fruit. Vanwege een tekort aan personeel moest dit project worden stopgezet.

Bedrijfsontwikkeling

Een van de manieren voor een boer om meer inkomsten uit zijn gewassen te halen is door meerwaarde toe te voegen. Daartoe biedt verdere verwerking veel potentie. Voorbeelden van mogelijke projecten zijn: een tomatenpuree fabriek, het inmaken van augurken, een vruchtenjam- of vruchtensap fabriek, een inpak- en verkooppunt enz.

In 2002 werd een succesvol verkoopproject opgezet om groentes aan supermarkten te leveren en aan luxe hotels in Beijing en in het Taiyuan gebied. Maar vanwege een gebrek aan personeel werd dit project niet doorgezet (zie ook onder groente project).

Gouda made in China

Het ontwikkelen van een agri-business sector is de ideale manier om boeren in China te helpen. Het creëert werkgelegenheid en een hoger en stabieler inkomen voor boeren en een op de lange termijn gestoelde stabiele verkoop van hun producten.

Nadat Joël, een stage student uit Nederland, twee Chinese vrouwen geleerd had om Goudse kaas te maken, werd in 2006 een kaasmakerij opgericht om meer inkomsten voor melkveehouders te genereren . Dit project voorziet in het geven van training aan kleine boeren om hun management niveau en capaciteiten op te schroeven. In eerste instantie werd zo’n 2.000 liter melk per dag verwerkt. Het project genaamd ‘Yellow Valley’ kreeg zelfs in Nederland veel bekendheid. Later kwam ten gevolge van het melamine schandaal in 2008 en 2010 de productie een tijd stil te liggen. Weer later is de productie weer voorzichtig voortgezet. Als de verkoop goed loopt is er visie om meer kaasmakerijen op te zetten dicht bij andere grote steden in China. Op deze manier kan dit project een zegen worden voor honderden boeren in China waarbij een makkelijk te kopiëren concept bestaat. De winsten van het bedrijf worden gebruikt voor uitbreiding van het bedrijf en/of om andere projecten te helpen.

In 2010 eindigde de officiële samenwerking tussen Agrinas en het Kairos programma van Evergreen.