Kazachstan

Algemeen

Zuidwest Kazachstan heeft te lijden van enorme, door de mens veroorzaakte milieuproblemen. Voorbeelden zijn het opdrogen van het Aralmeer, de verzilting van landbouwgrond en de vervuiling van waterreserves. Vanaf 2000 tot 2013 is Agrinas werkzaam geweest in het district Kyzylorda, midden in dit gebied gelegen. Een groot deel van die tijd waren twee expat echtparen werkzaam bij het project naast een vijftal lokale stafmedewerkers. In die periode heeft  Agrinas zich gericht op het genereren van inkomens uit de landbouw door technische hulp en het verlenen van advies op de volgende terreinen:

  • Groententeelt
  • Drinkwater
  • Irrigatie
  • Vrouwenontwikkeling en talenschool
  • Kredietverlening

Agrinas richtte zich op goed beheer van natuurlijke hulpbronnen. De door Agrinas opgezette projecten werden gekarakteriseerd door financiële en economische haalbaarheid. Agrinas heeft lokale initiatieven ondersteund en zowel boeren als andere leden van de doelgroep betrokken bij alle fases van de projectcyclus. Deelname hieraan was de sleutel in elk van de projectactiviteiten.

Groententeelt

Agrinas beperkte zich tot de introductie van verbeterde zaden en technische hulp. Het aanleggen van demonstratievelden was een onderdeel hiervan. De zaadverkoop van verbeterde groentezaden is in handen gegeven van een lokale ondernemer die dit tot op heden (2020) nog steeds doet.

Mikro-krediet project ‘Agrinas’

Na het vertrek van de buitenlanders werd de Mikro-kredietorganisatie (MKO) ‘Agrinas’ de hoofdactiviteit van de medewerkers. In 2019 zette de organisatie een totaal van 50 leningen uit voor een totaal bedrag van € 100.700. Deze leningen voorzien in een grote behoefte voor kleine boeren en ondernemers. Ook wordt zaadgoed geleverd via een Nederlands bedrijf en verleent Agrinas teeltadviezen. Vijf van de stafmedewerkers die al vanaf het begin bij Agrinas Kazakstan betrokken waren hebben nog altijd een fulltime baan bij de MKO. Er is zeker ruimte voor uitbreiding van deze MKO, maar dit hangt volledig al van externe investeringen.

Lees meer over alle andere activiteiten waar Agrinas door de jaren heen bij betrokken is geweest onder Geschiedenis Kazakstan.